Malawi Arts & Crafts Collective vzw
Macco vzw

MACCommunity Ons project  Volg ons op Facebook!

Over Malawi

Republiek

hoofdstad: Lilongwe

President: Arthur Peter Mutharika

inwoners: 18 miljoenMalawi is een van de armste landen ter wereld. De afwezigheid van delfstoffen, het ontbreken van een zeehaven, de traditionele gerichtheid op het verbouwen van thee en tabak op plantages, samen met het lage opleidingsniveau van de bevolking maken dat de economische situatie heel slecht is. Daarbij is de aids-epidemie gekomen, die een belangrijk deel van de economisch productieve middengeneratie heeft weggevaagd. Bescheiden lichtpuntjes zijn er echter ook. Zo is vooruitgang gemaakt wat betreft de distributie van aidsremmende middelen, wordt er constructief -én met resultaat- gewerkt aan degelijk onderwijs en worden er met enig succes pogingen gedaan om Malawi als toeristische bestemming op de kaart te zetten. Onder toezicht van de UN probeert Malawi te voldoen aan de Millennium-doelstellingen en de SDG goals 2030. In maart 2016 lanceerde de president de ‘Buy and Build Malawi Strategy’,die ervoor moet zorgen dat er meer lokale economie komt, meer lokale producten geconsumeerd worden en Malawi economisch op de wereldkaart gezet wordt.

Millenniumdoelstellingen (2000 - 2015)

 1. extreme armoede en honger de wereld uithelpen.
 2. universeel lager onderwijs.
 3. gendergelijkheid en het versterken van vrouwen.
 4. kindersterfte verminderen.
 5. gezondheid van moeders verbeteren.
 6. strijd tegen HIV/AIDS, malaria en andere ziektes.
 7. een duurzaam leefmilieu.
 8. een globaal partnerschap voor ontwikkeling.

SDG 2030 (2015 - 2030)

 1. beëindig armoede.
 2. Beëindig honger, bereik voedselveiligheid, verbeterde voeding en bevorder duurzame landbouw.
 3. verzeker een gezond leven en bevorder welzijn voor iedereen op elke leeftijd.
 4. verzeker inclusief kwaliteitsonderwijs voor allen en bevorder levenslang leren.
 5. bereik gendergelijkheid en geef meer macht aan vrouwen en meisjes.
 6. verzeker toegang tot water en sanitair voor iedereen.
 7. verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.
 8. bevorder inclusieve en duurzame economische groei, tewerkstelling en degelijk werk voor iedereen.
 9. bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.
 10. verminder ongelijkheid binnen en tussen landen.
 11. maak steden inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.
 12. verzeker duurzame consumptie en productiemethodes.
 13. neem dringend actie om de klimaatverandering en zijn impact te bestrijden.
 14. bewaar en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen.
 15. beheer de bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop de verarming van de bodem en keer ze om, stop het verlies van biodiversiteit.
 16. bevorder rechtvaardige, vreedzame en inclusieve maatschappijen.
 17. revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

Onze missie

Ons project wil, via kennisoverdracht, coaching en logistieke ondersteuning, de mensen begeleiden naar een zelfstandige commerciële lokale activiteit. Dit betekent lokaal kansen geven aan iedereen, zeker ook vrouwen en zwakkeren om zelfstandig iets te kunnen betekenen in een sector waar ze talent voor hebben.

Door attractieve activiteiten te organiseren, zowel in Malawi als in België willen we de aandacht vestigen op de kunsten en ambachten in Malawi. Hierdoor zullen ze lokaal beter kunnen werken en hun economie verder uitbouwen.

We willen samenwerken met sector-gelinkte bedrijven en organisaties om de Malawese positieve en creatieve identiteit op de wereldkaart te zetten. Dit door producties te organiseren die een meerwaarde betekenen, zowel creatief, sociaal als economisch, met begrip voor ieders eigenheid en cultuur, en respect voor mens en milieu.

In België willen we vooral de aandacht vestigen op een positief Afrika verhaal, waar nu veel te weinig aandacht aan besteed wordt.

Onze visie

Malawi is één van de armste landen van Afrika. Er is een enthousiaste en jonge bevolking. Er wordt ernstig werk gemaakt van onderwijs, echter de instroom naar economische activiteiten is nog niet echt aanwezig. Op 18 maart 2016 lanceerde President Mutharika de 'Build & Buy Malawi Strategy' die, om te beginnen, de lokale economie moet stimuleren en verder Malawi ook op de wereldkaart moet zetten.

In de ambachtensectoren zijn vele mensen actief, maar ze werken veelal individueel en niet gestructureerd. Een overkoepelende vereniging zou hen mogelijkheid geven tot meer samenwerking, meer slagkracht, een stem naar de overheid en mogelijkheid om gezamenlijk te werken voor andere sectoren, bv. voor de productie van werkkledij, interieur en meubelen voor andere sectoren, bv. de toeristische sector. Een centraal beheer, zowel voor administratie, aankoop, verkoop, publiciteit zou een goed begin zijn. Dit zou hen meer bekendheid geven en bovendien veel kosten besparen. Verder zijn er zo goed als geen degelijke industriële machines. Een centraal atelier met verschillende specifieke machines en gereedschappen en een degelijke stroomvoorziening, zou hen al veel vooruit helpen.

Het is belangrijk mensen te helpen in hun eigen land. Hen daar ondersteunen, zodat ze hun leven daar kunnen opbouwen binnen hun eigen cultuur.

Met respect voor hun cultuur, en begrip voor hun moeilijke economische omstandigheden, willen wij mogelijkheden creëren om hun enthousiaste, zonnige en warme karakter te laten uitstralen in hun economische activiteiten, en in samenwerkingen met bedrijven wereldwijd.

Ons project

Technische beroepen en ambachten ondersteunen

Onze doelstellingen

 • Ondernemerschap stimuleren
 • Economische activiteiten versterken door samenwerking
 • Werkomstandigheden verbeteren

Hiervoor gaan we

 • Structuur creëren
 • Activiteiten organiseren
 • Lokale producties coördineren
 • Handig en creatief Malawi op de kaart zetten
 • Een positieve toekomst bieden aan vele mensen

Waar doen we het voor

 • Hun toekomst
 • Hun werkzekerheid

Kennismaking

Het programma:

We hebben een programma uitgewerkt waarin we ons project willen voostellen aan bedrijven en verenigingen. Verder willen we ook in scholen ons verhaal brengen omdat we merken dat er nog veel onwetendheid is over onze kleurrijke wereld. U kan kiezen uit een presentatie voor bedrijven of verenigingen of uit het educatief pakket voor scholen. We hopen u alvast warm te maken voor dit mooie project dat voor veel enthousiaste, actieve jonge mensen in Malawi een grote meerwaarde kan betekenen én een positieve toekomst kan creëren.

Presentatie

Breng alvast je zonnebril mee want er is veel kleur! We brengen een korte presentatie over Malawi en ons project. Hierin schetsen we ook de omgevingsfactoren en de stand van zaken in verband met ontwikkelingswerk. Er is veel ruimte voor vragen en debat. Eveneens is er de mogelijkheid om u in te schrijven om op de hoogte te blijven van ons project. En mensen die dat willen kunnen actief deelnemen aan onze projecten. Onze presentatie is gratis. Uiteraard willen we heel graag een vrijwillige bijdrage vragen om ons project te ondersteunen.

Aanvraagformulier

Educatief pakket

Er zijn 3 niveau’s: kleuter, lagere school en middelbaar.

Er zijn 2 mogelijkheden: een interactieve les (2 uren) of een project dat bestaat uit verschillende lessen (+- 6 uren)

Er is altijd eerst overleg met de leerkrachten en het project wordt afgestemd op de wensen en vragen van de school.

Er is keuze uit verschillende onderwerpen:

 • dagelijks leven
 • aardrijkskunde en geschiedenis
 • economie, landbouw en ambachten
 • psychologie en antropologie

Aanvraagformulier

 Educatief
 Presentatie

Malawi Arts & Crafts Collective vzw
MACCo vzw (afgekort)

Britse Lei 42 4a 2000 Antwerpen

0032 477 599 198

0265 997 408 596

Anne@maccovzw.be

MACCommunity

Vanaf 1 januari 2017 gaan we van start met de MACCommunity

Je kan lid worden vanaf 75€/pp/jaar
(voor bedrijven excl. BTW)

Je kan een groter bedrag doneren. Gelieve een email te sturen naar anne@maccovzw.be voor alle info.

Hierdoor bouw je mee aan dit kleurrijke project waarmee je vele mensen een toekomst biedt in hun eigen land.

Verder heb je toegang tot al onze activiteiten in België:

 1. Events speciaal voor leden
 2. Presentaties en voordrachten mbt Afrika/Malawi
 3. Warme en originele netwerkmomenten

Je bijdrage wordt volledig gebruikt voor de realisatie van het project

Alle activiteiten worden gesponsord door deelnemende partners

Word meteen lid: stort je bedrag op BE47 3631 6195 5280 en zet in de referentie van de betaling je gegevens (persoons namen/bedrijf) en/of je een factuur wenst.

Als dank krijg je de unieke digitale MACCo-stempel en word je uitgenodigd op ons spetterend startevent.

Bouw mee aan dit positief project en geniet van een kleurrijk verhaal.

Gegevens

Malawi Arts & Crafts Collective vzw
MACCo vzw (afgekort)


Britse Lei 42 4a
2000 Antwerpen
België

T: 00 33 66 51 79
T: 00 32 477 599 198

Contact: Anne Van Bortel
Anne@maccovzw.be
Ondernemingsnummer: BE 0653 724 867
Rekeningnummer : ING BE47 3631 6195 5280


Onze vereniging is lid van de 4de pijler
4de pijler website

Doneer

ING BE47 3631 6195 5280

Partners


Contact

Malawi Arts & Crafts Collective vzw
MACCo vzw (afgekort)

Britse Lei 42 4a 2000 Antwerpen

0032 477 599 198

0265 997 408 596

Anne@maccovzw.be

 Volg ons op Facebook!

 Educatief
 Presentatie

Malawi Arts & Crafts Collective vzw
MACCo vzw (afgekort)

Britse Lei 42 4a 2000 Antwerpen

0032 477 599 198

0265 997 408 596

Anne@maccovzw.be